حضور فرماندار سابق لنگرود در یادواره شهدای کومله

به گزارش لنگرنیوز ، عصر روز پنج شنبه ۱۳ شهریور کمال محمدبیگی فرماندار پیشین لنگرود در مراسم یادواره شهدای کومله شرکت کرد.

به گزارش لنگرنیوز ، عصر روز پنج شنبه ۱۳ شهریور کمال محمدبیگی فرماندار پیشین لنگرود در مراسم یادواره شهدای کومله شرکت کرد.

IF IF