آمدم ای شاه پناهم بده + صوت
آمدم ای شاه پناهم بده + صوت

نوای زیبا آمدم ای شاه پناهم بده در وصف امام رضا (ع)   {mp3}آمدم ای شاه پناهم بده|۶۰۰||{/mp3}      

نوای زیبا آمدم ای شاه پناهم بده در وصف امام رضا (ع)

 

{mp3}آمدم ای شاه پناهم بده|۶۰۰||{/mp3}