سارق بانک توسط پلیس دستگیر شد+ فیلم
سارق بانک توسط پلیس دستگیر شد+ فیلم

یک کارمند بانک در کرمان از غفلت سارق مسلح استفاده می‌کند و او را خلع سلاح کرده و تحویل پلیس می‌دهد. {flv}karmand-dozd|||1{/flv}      

یک کارمند بانک در کرمان از غفلت سارق مسلح استفاده می‌کند و او را خلع سلاح کرده و تحویل پلیس می‌دهد.

{flv}karmand-dozd|||1{/flv}