تشنگی شالیزارها و بحران خشک‌سالی در اطاقور لنگرود
تشنگی شالیزارها و بحران خشک‌سالی در اطاقور لنگرود

بارش کم باران، کمبود آب و خشک‌سالی و افزایش دما همه مزید بر علت شد تا شالیزارهای بخش اطاقور لنگرود با بی‌آبی کم‌سابقه‌ای در طی چندین سال اخیر مواجه شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، بارش کم باران، کمبود آب و خشک‌سالی و افزایش دما همه مزید بر علت شد تا شالیزارهای بخش اطاقور لنگرود با بی‌آبی کم‌سابقه‌ای در طی چندین سال اخیر مواجه شوند.

این در حالی است که دیگر خبری از رودخانه‌های پرآب اطاقور نیست و چهارده چشمه طبیعی که در فصل کشاورزی راهی شالیزار می‌شد برای تأمین آب شرب استفاده می‌شود.

مردم برای تأمین آب برای شالیزارها، خود دست‌به‌کار شده و با موتورهای آبکشی آب داخل کانال را به زمین‌های کشاورزی منتقل می‌کنند تا از حداکثر میزان خسارت ناشی از بین رفتن برنج کاسته شود.