زخم های کهنه بر تن خیابان های لنگرود(۱)

قصد داریم هر از چند گاهی تصاویری از چاله های جاده ها و کنده کاری های شهر لنگرود منتشر کنیم ، امیدواریم اقایان زودتر دست به کار شوند. منتشر شماره های بعدی و پیگیری در خصوص واکنش و عملکرد مسئولان در باب این خبر باشید .

قصد داریم هر از چند گاهی تصاویری از چاله های جاده ها و کنده کاری های شهر لنگرود منتشر کنیم ، امیدواریم اقایان زودتر دست به کار شوند.

منتشر شماره های بعدی و پیگیری در خصوص واکنش و عملکرد مسئولان در باب این خبر باشید .

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6)