سخنان جنجالی هاشمی برعلیه سوریه / فایل صوتی

سخنان جنجالی هاشمی در سواد کوه مازندران به گونه ای بود که حتی سایت هاشمی رفسنجانی نیز از پخش این سخنان خودداری و آن را سانسور کرد. {mp3}hashemi-savadkoh|600||{/mp3}      

سخنان جنجالی هاشمی در سواد کوه مازندران به گونه ای بود که حتی سایت هاشمی رفسنجانی نیز از پخش این سخنان خودداری و آن را سانسور کرد.

{mp3}hashemi-savadkoh|600||{/mp3}