آغاز به کار ستاد جام ملت‌های فوتبال آسیا
آغاز به کار ستاد جام ملت‌های فوتبال آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر،  ستاد اجرایی مربوط  به رقابت های جام ملتهای ۲۰۱۹ – امارات امروز با حضور دبیرکل فدراسیون رسما فعالیت خود را آغاز کرد. در این نشست، محمدرضا ساکت با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی منسجم اجرایی جهت حضور در جام ملت ها، امور مربوطه را به بحث های اجرایی، بازاریابی، حوزه مشوقان، […]

به گزارش خبرگزاری مهر،  ستاد اجرایی مربوط  به رقابت های جام ملتهای ۲۰۱۹ – امارات امروز با حضور دبیرکل فدراسیون رسما فعالیت خود را آغاز کرد.

در این نشست، محمدرضا ساکت با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی منسجم اجرایی جهت حضور در جام ملت ها، امور مربوطه را به بحث های اجرایی، بازاریابی، حوزه مشوقان، فرهنگی، امنیتی و رسانه ای و اطلاع رسانی تقسیم بندی کرد.

براین اساس مقرر شد برنامه های اجرایی هر حوزه تا نشست بعدی تدوین و  ارائه شود.

[ad_2]

منبع