تیم اقتصادی دولت تغییر نکند حاکمیت آسیب می‌بیند/ احتمالا کابینه در همین هفته ترمیم می‌شود
تیم اقتصادی دولت تغییر نکند حاکمیت آسیب می‌بیند/ احتمالا کابینه در همین هفته ترمیم می‌شود
سخنگوی فراکسیون مستقلین گفت: اقدامات دولت برای ترمیم کابینه به یک سریال تبدیل‌شده است اما دولت بجای بازی در این سریال باید تیم اقتصادی خود را قوی کند. اگر این اقدام را انجام داد می‌تواند پاسخگوی مطالبات مردم باشد.

به گزارش لنگرخبر، مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه با تأکید بر لزوم‌ترمیم کابینه دولت، گفت: تغییر کابینه دولت یک فهم مشترک است که مطالبه دولت، مردم و نمایندگان است. اگر دولت این کار را انجام ندهد مجلس به مسئله ورود می‌کند.

او ادامه داد: اقدامات دولت برای ترمیم کابینه به یک سریال تبدیل‌شده است اما دولت بجای بازی در این سریال باید تیم اقتصادی خود را قوی کند. اگر این اقدام را انجام داد می‌تواند پاسخگوی مطالبات مردم باشد. در غیر این صورت همه آسیب می‌بینند؛ یعنی این آسیب تنها متوجه دولت نخواهد بود بلکه حاکمیت هم آسیب می‌بیند.
سخنگوی فراکسیون مستقلین گفت: با توجه به اخباری که من دارم در هفته جاری تغییراتی در تیم اقتصادی دولت اتفاق می‌افتد.
او همچنان با اشاره به بحث‌های مطرح‌شده در خصوص قاچاق سوخت، گفت: ما چگونه می‌توانیم امنیت مرزها را فراهم کنیم و یکی از کشورهای امن دنیا هستیم اما شاهد قاچاق سوخت باشیم. قاچاق از مبادی رسمی صورت می‌گیرد و این‌گونه نیست که بگوییم از میان مرزها این اقدام انجام می‌شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: برخی عنوان می‌کنند که قاچاق توسط کولبران انجام می‌شود درحالی‌که کولبران زیر ۱ میلیارد دلار می‌توانند اجناسی را جابجا کنند اما سایر قاچاق‌ها از مبادی رسمی است. اگر ما به‌واقع بر روی مبادی رسمی دقت داشته باشیم بسیاری از این مسائل حل می‌شوند.
لاهوتی ادامه داد: من نمی‌توانم بگویم قاچاق سوخت انجام نمی‌شود اما مقدار آن زیاد نیست.