فرماندار لنگرود: قانون منع بکارگیری بازنشستگان باید دقیق تر وضع شود/ امثال بنده بازنشسته شوند بهتر است
فرماندار لنگرود: قانون منع بکارگیری بازنشستگان باید دقیق تر وضع شود/ امثال بنده بازنشسته شوند بهتر است

فرماندار لنگرود با بیان اینکه قانون منع بکارگیری بازنشستگان باید دقیق تر وضع شود، گفت: قانون منع بکارگیری بازنشستگان ناقص است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر و به نقل از ۸دی ،سید رضا جواد پور  رباره قانون منع بکار گیری بازنشستگان، اظهار کرد: منع بکارگیری بازنشستگان بسیار کار درستی است و می توان از وجود کسانی که تجارب خوبی دارند در قالب مشورت، اتاق فکر و کمک های دیگر در دستگاه های مختلف استفاه کرد.

وی با بیان اینکه بکارگیری مجدد بازنشستگان همراه با جوانان نخبه و تحصیل کرده جویای کار سیاست خوبی است، تصریح کرد: قانون منع بکارگیری بازنشستگان ناقص است و این قانون باید دقیق تر وضع شود.

فرماندار لنگرود اضافه کرد: افرادی که الان در معرض بازنشستگی هستند و از سن قانونی آنها هم گذشته بهتر است بازنشسته شوند تا فضای کار جدیدی برای جوانان ایجاد شود.

فرماندار لنگرود با اشاره به اینکه امثال بنده هم بازنشسته شوند بهتر است، اظهار کرد: دولت در بسیاری از مشاغل با سیستم ها و بسته های تشویقی افراد را با ۲۰، ۲۵سال بازنشسته کند تا یک مقدار اشتغال زایی برای جوانان بهتر شود.