صفحه اصلی » اطاقور

دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۴۱

آزادسازی اراضی ملی در اطاقور

چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۶:۴۶

کاندیداهای تایید شده انتخابات شورای شهر اطاقور

چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۰

نامنویسی ۲۰ داوطلب برای شورای شهر اطاقور

سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۰

دهیاران اشتغالزایی در روستا را جدی بگیرند