صفحه اصلی » چاف و چمخاله

چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۸:۵۹

غرق شدن جوان ۲۵ ساله حین شنا در ساحل چاف

چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۰

ذاکری به عنوان شهردار چاف و چمخاله انتخاب شد