اهدا گل توسط امام‌جمعه لنگرود به مردم در ساحل چمخاله | پايگاه اطلاع رسانی لنگرخبر – لنگرود