تصویر/راهپیمایی روز جهانی قدس در لنگرود | پايگاه اطلاع رسانی لنگرخبر – لنگرود