عکس| بازدید شهردار لنگرود و اعضای شورا از کارخانه کمپوست | پايگاه اطلاع رسانی لنگرخبر – لنگرود