عکس| برتری قاطع نماینده لنگرود مقابل شهرداری ماسال | پايگاه اطلاع رسانی لنگرخبر – لنگرود