عکس| دورگردانی عاملان شرارت و درگیری بیمارستان پورسینای رشت | پايگاه اطلاع رسانی لنگرخبر – لنگرود