عکس| رزمایش دفاع بیولوژیک تیپ مخصوص میرزا کوچک خان در لنگرود | پايگاه اطلاع رسانی لنگرخبر – لنگرود