عکس| هنرمندانی که به چوب بی‌جان روح می‌دمند تا ساکن قطعه‌ای از بهشت شوند | پايگاه اطلاع رسانی لنگرخبر – لنگرود