هزاران شمع در دروازه قرآن | پايگاه اطلاع رسانی لنگرخبر – لنگرود