توضیح روسای ادارات آب شهری و روستایی لنگرود درباره قطعی آب | پايگاه اطلاع رسانی لنگرخبر – لنگرود
توضیح روسای ادارات آب شهری و روستایی لنگرود درباره قطعی آب

به گزارش لنگرخبر، طی چند روز اخیر پیام‌های زیادی از مخاطبان درباره قطعی و افت فشار آب در شهر و روستاهای شهرستان لنگرود برای تحریریه لنگرخبر ارسال شد.

در این مورد تلویزیون اینترنتی لنگرخبر مصاحبه‌ای را با روسای اداره آب و فاضلاب شهری و روستایی شهرستان لنگرود درباره قطعی و کاهش افت فشار آب در شهرستان انجام داده است.