فیلم| جهاد بچه هیئتی‌های لنگرود در نبرد با کرونا | پايگاه اطلاع رسانی لنگرخبر – لنگرود
فیلم| جهاد بچه هیئتی‌های لنگرود در نبرد با کرونا

گروه جهادی هیئت سیدالشهدای شهرستان لنگرود با شیوع ویروس کرونا وارد میدان شده و با برقرارى ایستگاه سلامت در مرکز شهر، پخش ماسک و توزیع بسته غذایى کمک به محرومین به جنگ با ویروس منحوس کرونا رفتند.