فیلم| گوشه‌ای از تلاش‌های تنها پزشک متخصص در بخش ویژه کرونا بیمارستان امینی | پايگاه اطلاع رسانی لنگرخبر – لنگرود
فیلم| گوشه‌ای از تلاش‌های تنها پزشک متخصص در بخش ویژه کرونا بیمارستان امینی

گوشه‌ای از تلاش‌های دکتر علی معصومی تنها پزشک متخصص عفونی در بخش ویژه کرونا بیمارستان امینی برای بهبود بیماران به همراه کادرهای زحمت‌کش درمان