نظر مردم لنگرود درباره نحوه برخورد کارکنان ادارات با ارباب رجوع | پايگاه اطلاع رسانی لنگرخبر – لنگرود
نظر مردم لنگرود درباره نحوه برخورد کارکنان ادارات با ارباب رجوع

تلویزیون اینترنتی لنگرخبر اینبار به سراغ مردم رفت و نظرشان را درباره نحوه برخورد کارکنان ادارات با ارباب رجوع جویا شد.

با ما همراه باشید.