چهارشنبه, ۹ مهر , ۱۳۹۹
یادداشت| سودجویی تاجران چای در دوران کرونایی ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
مازیار جعفری

یادداشت| سودجویی تاجران چای در دوران کرونایی

زمانی که همه مردم قرنطینه بیماری کرونا بودیم تجار و بازرگانان چای فرصت را به نفع خود و بازار چای را به سود خود مصادره کردند.