سه شنبه, ۶ آبان , ۱۳۹۹
دیدار خیرخواهانه بسکتبال با حضور بازیکن تیم ملی در رشت ۲۹ بهمن ۱۳۹۴

دیدار خیرخواهانه بسکتبال با حضور بازیکن تیم ملی در رشت

دیدار خواهانه بسکتبال به سود کودکان بی سرپرست با حضور بازیکن تیم ملی در رشت برگزار می‌شود.