جمعه, ۲ آبان , ۱۳۹۹
پسا برجام و دو راهی دولت یازدهم در برابر نظام اقتصاد جهانی و نظام اقتصاد مقاومتی ۲۸ بهمن ۱۳۹۴

پسا برجام و دو راهی دولت یازدهم در برابر نظام اقتصاد جهانی و نظام اقتصاد مقاومتی

تجربه انقلاب اسلامی ایران نشان داده است که نمی توان در تعامل با غربی ها خوش بین بود. نه در تعامل سیاسی و نه در تعامل اقتصادی این خوش بینی وجود ندارد.