کل اخبار 24737
 • تاریخ : یکشنبه - ۲۲ - فروردین - ۱۴۰۰
 • ساعت :

  امیرۀ آسمان

  برای مادرم؛ امیرۀ آسمان
  اسفند ۲, ۱۳۹۴

  برای مادرم؛ امیرۀ آسمان

  بعد از تو، نباید آفتاب بر می آمد و ماه می تراوید؛ دیگر آسمان را نیازی به آنها نبود و هنوز هم نیست ، که تو آنقدر تابناک هستی

  برو بالا