چهارشنبه, ۳۰ مهر , ۱۳۹۹
لیست قطعی نامزدهای انتخابات لنگرود اعلام شد ۲۷ بهمن ۱۳۹۴

لیست قطعی نامزدهای انتخابات لنگرود اعلام شد

لیست قطعی نامزدهای انتخابات حوزه شهرستان لنگرود اعلام شد.