سه شنبه, ۲۹ مهر , ۱۳۹۹
هواخوری بازرس و کاندیدای انتخابات لاهیجان در لفمجان + توضیحات ۳۰ بهمن ۱۳۹۴

هواخوری بازرس و کاندیدای انتخابات لاهیجان در لفمجان + توضیحات

یکی از بازرسان اصلی انتخابات شهرستان لاهیجان با یکی از نامزدهای سرشناس انتخاباتی در یک روستا در بخش مرکزی لاهیجان مشاهده شد.