بالاچاف
کاخ پوشالی غرب را به زباله‌دان تاریخ می‌اندازیم ۱۷ آبان ۱۳۹۷
نماینده ولی‌فقیه در گیلان در یادواره بالاچاف:

کاخ پوشالی غرب را به زباله‌دان تاریخ می‌اندازیم

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با بیان اینکه بیش از دو هزار نفر از نویسندگان و فرهیختگان غربی به این نتیجه رسیدند که غرب در حال افول است گفت: همان‌طور که شاخ سوسیالیسم شرق را شکستیم شاهد افول و شکست آمریکا خواهیم بود و کاخ پوشالی غرب را به زباله‌دان تاریخ خواهیم انداخت.