شنبه, ۵ مهر , ۱۳۹۹
برگزاری همایش تجلیل از مقام علمی جعفری لنگرودی در لنگرود ۱۳ مهر ۱۳۹۸

برگزاری همایش تجلیل از مقام علمی جعفری لنگرودی در لنگرود

فرماندار لنگرود گفت: تجلیل از مقام علمی” دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی” در لنگرود برگزار می شود .