چهارشنبه, ۵ تیر , ۱۳۹۸
توافق‌نامه پاریس
داوطلبانه بودن توافق‌نامه پاریس آدرس غلط موافقان این توافق‌نامه ۱۷ دی ۱۳۹۷

داوطلبانه بودن توافق‌نامه پاریس آدرس غلط موافقان این توافق‌نامه

درصورتی‌که موافقان پیوستن به توافق پاریس بر غیر الزام‌آور بودن توافق پاریس تأکید می‌کنند، اما مطابق بند 2 ماده 4 این توافق‌نامه، اجرای تعهدات کشورها در سند مشارکت ملی (NDC) الزام‌آور خواهد بود.‌