پنج شنبه, ۸ آبان , ۱۳۹۹
اصولگرایان انزلی و آستانه حتی تحمل دور هم نشستن را ندارند ۳۰ بهمن ۱۳۹۴

اصولگرایان انزلی و آستانه حتی تحمل دور هم نشستن را ندارند

گویا مدعیان انقلابی گری این عصر و زمانه‌ی دو شهر انزلی و آستانه حتی نمی خواهند از منیت هایشان بگذرند تا مارش پیروزی جبهه انقلاب در یک عرصه سیاسی در کشور نواخته شود.