چهارشنبه, ۲ مهر , ۱۳۹۹
تشکیل کمیته ویژه در شورای شهر تهران جهت بررسی موضوع حذف نام شهدا از معابر ۲۶ شهریور ۱۳۹۸

تشکیل کمیته ویژه در شورای شهر تهران جهت بررسی موضوع حذف نام شهدا از معابر

نایب رئیس شورای شهر تهران از تشکیل کمیته ویژه در کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر جهت بررسی موضوع حذف نام شهدا از برخی معابر و خیابان‌های تهران خبر داد.