شنبه, ۱۰ آبان , ۱۳۹۹
درخواست فائزه هاشمی از حراست شهرداری برای ابقاء یک مسئول “تریاکی”+سند ۰۱ اسفند ۱۳۹۴

درخواست فائزه هاشمی از حراست شهرداری برای ابقاء یک مسئول “تریاکی”+سند

فائزه هاشمی در زمان نمایندگی مجلس توصیه نامه ای را برای مسئول وقت حراست شهرداری تهران در دفاع از یک فرد تریاکی می نویسد و از مسئول حراست می خواهد که به این فرد فرصت مجدد داده شود.