حمله داعش به فرانسه برای برهم زدن روابط اقتصادی این کشور با ایران و به دستور آمریکا بود

وزیر سابق اطلاعات گفت:در فتنه ۸۸ بیش از ۲۵۰ نفر که در سفارت انگلیس کار می‌کردند و ۲۰۰ نفر آن‌ها ایرانی بودند، در سطح کشور پراکنده شده بودند و با ارتباط برقرارکردن با خواص و ملاقات‌های مختلف، سعی در ایجاد شک و تردید و اشتباه محاسباتی در آن‌ها را داشتند.