چهارشنبه, ۱۸ تیر , ۱۳۹۹
خرمی
نوبت بندی آب کشاورزی در روزهای پایانی هفته کنونی انجام می شود ۰۳ تیر ۱۳۹۸
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان:

نوبت بندی آب کشاورزی در روزهای پایانی هفته کنونی انجام می شود

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان خبر داد: آب سد سفیدرود برای آبیاری شالیزارها از آخر هفته کنونی نوبت بندی می شود.