خشونت علیه زنان - پايگاه اطلاع رسانی لنگرنيوز
شورش در افکار عمومی به نام «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» ۱۷ دی ۱۳۹۶
علیرضا سادات

شورش در افکار عمومی به نام «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت»

آسیب اساسی که “لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت” با آن رو‌به‌رو است، جرم‌انگاری وسیع آن است به‌گونه‌ای که برخی مواد آن به طور متوسط بیش از ۲۰ جرم جدید را جرم‌انگاری کرده است …