همه چیز درباره ۱۶ نوع وام‌ جدید دانشگاه آزاد به دانشجویان

این وام از محل منابع صندوق رفاه و بیمه دانشجویان به دانشجویانی تعلق می گیرد که در زمان دانشجویی متأهل شده باشند. یک بار در طول تحصیل و جهت ازدواج اول پرداخت می شود. دانشجویان حداکثر یک سال پس از تاریخ عقد نامه فرصت دریافت وام مذکور را دارند.

معاون وزیر اطلاعات خاتمی رئیس دانشگاه آزاد شد/ ۴ پرده از زندگی نامه فرهاد رهبر در دولت احمدی نژاد و وزارت اطلاعات

بعد از مدیریت بررسی‌های اقتصادی مرکز بررسی‌های استراتژیک که از سال ۶۸ تا ۷۳ ادامه داشت، به مدت ۵ سال، در دانشگاه تهران حضور داشتم اما در کنار تدریس اقتصاد خرد، همکاری‌های مختلفی با نهادها و سازمان‌های دولتی داشتم.