جمعه, ۲ آبان , ۱۳۹۹
دوناروما‌ برای‌ ۲۰‌ سال‌ گلر‌ میلان‌ خواهد‌ بود ۰۱ اسفند ۱۳۹۴

دوناروما‌ برای‌ ۲۰‌ سال‌ گلر‌ میلان‌ خواهد‌ بود

سیلویو برلوسکونی،‌رئیس باشگاه آث میلان عنوان کرد که جانلوئیجی دوناروما،‌گلر جوان تیمش برای ۲۰ سال آینده دروازه این تیم را تضمین خواهد کرد.