یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹
چرا BBC از لیست هاشمی حمایت می‌کند؟ ۰۲ اسفند ۱۳۹۴

چرا BBC از لیست هاشمی حمایت می‌کند؟

ممکن است آقایان ادعا کنند که توصیه دشمنان بیرونی به خودشان مربوط است و از این روی، نیازی به اعلام برائت از آنان نمی‌بینیم! که باید گفت؛ شما در چرخه انتخابات وارد شده‌اید و وامدار مردم و نظام هستید.