رابطه با امریکا - پايگاه اطلاع رسانی لنگرنيوز
پاسخ امام خمینی به چند شبهه در باب رابطه با آمریکا + صوت ۳۰ آبان ۱۳۹۵

پاسخ امام خمینی به چند شبهه در باب رابطه با آمریکا + صوت

استاد حسن رحیم پور از در خصوص پاسخ امام خمینی به چند شبهه در باب رابطه با آمریکا مطالبی را عنوان کردند.