راهپیمایی مردم لنگرود
راهپیمایی مردم لنگرود در محکومیت اغتشاشات اخیر به روایت تصویر ۱۵ دی ۱۳۹۶

راهپیمایی مردم لنگرود در محکومیت اغتشاشات اخیر به روایت تصویر

راهپیمایی و حماسه عظیم مردم همیشه در صحنه لنگرود در اعتراض به اغتشاش‌گران و آشوبگران روزهای اخیر با حضور گسترده مردمی برگزار شد.