صفحه اصلی » رشت

شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۶

احمدی به عنوان شهردار رشت ابقا شد

شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۳

تملک ساختمان دانش‌سرا توسط شهرداری رشت