رقص و پایکوبی رقص در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

جشن خوابگاه‌ها که همه‌ساله هفته آخر اردیبهشت ماه برگزار می‌شود امسال نیز در سطح دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار شد؛ اما برگزاری این جشن در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) بیشتر به مانند یک مهمانی مختلط بهمراه موسیقی و رقص و اختلاط دانشجویان دختر و پسر بود.

آیا میراث فرهنگی رشت فقط رقص است؟

چند ماه پیش بود که به بهانه روز رشت جشن های باصطلاح محلی در میدان شهرداری رشت برگزار شد و انجام اعمال به دور از شئونات اسلامی در ملاعام توسط عوامل جشن فوق با انتقادات بسیار زیادی از سوی مردم مواجه گردید.