رنو فرانسه - پايگاه اطلاع رسانی لنگرنيوز
افشای فجایع قرارداد جدید خودرویی ایران با “رنو فرانسه” ۱۶ آذر ۱۳۹۶
رئیس دانشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت تشریح کرد

افشای فجایع قرارداد جدید خودرویی ایران با “رنو فرانسه”

رئیس دانشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت از فجایع قرارداد جدید خودرویی ایران با “رنو فرانسه” پرده برداشت.