انتقاد کرباسچی از مواضع محمود صادقی

دبیرکل حزب کارگزاران اظهار داشت: اینکه یکسری شعارهای افراطی از سوی محمود صادقی مطرح شود که بعدا با عذرخواهی همراه باشد، به دور از پختگی و بلوغ سیاسی است و در نهایت، یأس‌آفرین است.

استقبال کم مردم ساری از روحانی؛ دلیل برکناری مدیرکل سیاسی مازندران

نماینده آمل و لاریجان در مجلس معتقد است به احتمال زیاد برکناری حسین‌نژاد به دلیل استقبال کم از رییس‌جمهور بوده است و به «اعتماد» می‌گوید: چطور مدیرکل سیاسی استان می‌تواند بی‌ارتباط با ماجرای استقبال از رییس‌جمهور باشد؟