جمعه, ۹ آبان , ۱۳۹۹
آنهایی هدف موشک‌های ایران هستند که هوس تعدی و تجاوز دارند/تلاش ریاض برای حذف دیگران از معادلات منطقه ۲۸ بهمن ۱۳۹۴

آنهایی هدف موشک‌های ایران هستند که هوس تعدی و تجاوز دارند/تلاش ریاض برای حذف دیگران از معادلات منطقه

وزیر خارجه با بیان اینکه برنامه موشکی ایران تعارضی با قطعنامه شورای امنیت ندارد، گفت: برنامه موشکی ایران دفاعی است و صرفا کشورهایی را هدف خواهد گرفت که هوس تعدی و تجاوز به این کشور را داشته باشند.