سامان رضی: حاشیه جامعه ورزش لنگرود از خودش بیشتر است

سامان رضی با کنایه به این مطلب که حاشیه جامعه ورزش لنگرود از خودش بیشتر است گفت: لنگرود از لحاظ موقعیت جغرافیایی هیچ فرقی با شهرهای استان همجوار خود مازندران ندارد اما چرا نمی‌توانیم مثل مازندران از لحاظ ورزشی و سرانه اماکن ورزشی به حد مطلوبی برسیم؟!

سامان رضی محدودیت‌ها را بی‌معنی ساخت

رئیس شورای شهر لنگرود با بیان اینکه سامان رضی توانست با همه کم و کاستی‌ها در شهرستان، محدودیت را بی‌معنی سازد، گفت: در سطح استان و شهرستان شاید مکان‌های ورزشی مناسبی برای افراد با شرایط خاص نباشد و باید تلاش کنیم که فضا و امکانات مناسبی را جهت تشویق جوانان به ورزش و فعالیت در عرصه قهرمانی و پهلوانی ایجاد کنیم.