سه شنبه, ۶ آبان , ۱۳۹۹
سنگ قبر متفاوت و خاص محمد اینانلو در چهلمین روز درگذشتش! ۲۵ بهمن ۱۳۹۴

سنگ قبر متفاوت و خاص محمد اینانلو در چهلمین روز درگذشتش!

بیش از ۴۰ روز پیش، محمدعلی اینانلو، مرد طبیعت و پیشکسوت ورزش و رسانه ایران درگذشت. خانواده اش برای مزار او، سنگ قبر متفاوتی انتخاب کرده اند.